Từ tháng 7 năm 2018 Google sẽ ưu tiên xếp hạng Website có Https

Cường Dory

Trong vài năm qua, chúng tôi luôn ủng hộ mạnh mẽ các trang web sử dụng mã hóa HTTPS để hướng đến môi trường web an toàn hơn. Năm ngoái, để tăng cường sự hiểu biết của người dùng về mối nguy hiểm của các trang web HTTP, chúng tôi đã từng bước tăng số lượng các trang HTTP được đánh dấu là “không an toàn”. Từ tháng 7 năm 2018 khi Chrome 68 ra mắt, Chrome sẽ đánh dấu mọi trang web HTTP là “không an toàn”.

httpsTrong Chrome 68, thanh địa chỉ sẽ hiển thị “Không an toàn” đối với tất cả các trang HTTP.

Nhờ nỗ lực của các nhà phát triển, quá trình chuyển trang web sang HTTPS đã và đang diễn ra, để tất cả mọi người có thể sử dụng web một cách an toàn hơn. Năm ngoái, chúng tôi đạt được những tiến bộ đáng kể và tiến bộ đó vẫn tiếp tục diễn ra cho đến nay:

  • Hơn 68% lưu lượng Chrome trên Android và Windows hiện được bảo vệ
  • Hơn 78% lưu lượng Chrome trên Chrome OS và Mac hiện được bảo vệ
  • 81 trong số 100 trang web hàng đầu trên web sử dụng HTTPS theo mặc định

Chrome cam kết giúp cho việc thiết lập HTTPS trở nên dễ dàng hết mức có thể. Hiện đã có quy trình kiểm tra nội dung hỗn hợp nhằm giúp nhà phát triển di chuyển trang web của họ sang HTTPS trong phiên bản Node CLI mới nhất của Lighthouse, một công cụ tự động để cải thiện trang web. Quy trình kiểm tra mới trong Lighthouse giúp nhà phát triển tìm hiểu những tài nguyên mà một trang web tải qua HTTP, và tài nguyên nào trong số đó sẵn sàng nâng cấp lên HTTPS chỉ bằng cách đơn giản là thay đổi tham chiếu tài nguyên phụ sang phiên bản HTTPS.

light-houseLighthouse là một công cụ tự động dành cho nhà phát triển nhằm cải thiện trang web.

Giao diện mới của Chrome sẽ giúp người dùng hiểu rằng toàn bộ trang web HTTP đều không an toàn và tiếp tục chuyển môi trường web sang HTTPS an toàn hơn theo mặc định. HTTPS giờ còn dễ dàng và rẻ hơn trước và mang lại cả cải thiện hiệu suất và các tính năng mới mạnh mẽ vốn quá nhạy cảm cho HTTP. Các nhà phát triển hãy xem hướng dẫn thiết lập của chúng tôi để bắt đầu.

Đăng bởi Emily Schechter, Chrome Security Product Manager

Viết một bình luận

Nhận Hướng Dẫn Digital Marketing Mới Nhất

>
Copy link
Powered by Social Snap