[Bài 3] Giúp Google và người dùng hiểu nội dung của bạn

Cường Dory

Khi thu thập dữ liệu một trang, Googlebot sẽ thấy trang của bạn giống như cách người dùng bình thường sẽ thấy. Để hiển thị và lập chỉ mục tối ưu, luôn cho phép Googlebot truy cập vào các tệp JavaScript, CSS và hình ảnh được sử dụng trên trang web của bạn. Nếu tệp robots.txt của trang web không cho phép thu thập dữ liệu những phần tử này, tệp sẽ trực tiếp gây ảnh hưởng xấu đến cách các thuật toán của chúng tôi hiển thị và lập chỉ mục nội dung của bạn. Điều này có thể dẫn đến xếp hạng dưới mức tối ưu.

Lưu ý quan trọng:

 • Đảm bảo rằng Googlebot có thể thu thập dữ liệu các tệp JavaScript, CSS và hình ảnh của bạn bằng cách sử dụng công cụ Tìm nạp như Google. Công cụ sẽ cho phép bạn biết chính xác cách Googlebot nhìn thấy và hiển thị nội dung của bạn và cũng sẽ giúp bạn xác định và khắc phục một số vấn đề lập chỉ mục trên trang web của mình. Sử dụng tìm nạp như GG là cách nhanh nhất giúp website của bạn được GG thu thập dữ liệu trện trình tìm kiếm, hay còn gọi là Index.
 • Sử dụng công cụ Tìm Nạp như Google tại đây ” Tìm Nạp Như Google

timnapnhugoogle

Tạo tiêu đề trang web chính xác và riêng biệt

Thẻ <title> cho cả người dùng và công cụ tìm kiếm biết chủ đề của một trang cụ thể là gì. Thẻ <title> phải được đặt trong phần tử <head> của tài liệu HTML. Bạn nên tạo tiêu đề riêng biệt cho mỗi trang trên trang web của mình.

Đoạn mã HTML hiển thị thẻ tiêu đề

Tạo tiêu đề và đoạn trích thu hút trong kết quả tìm kiếm

Nếu tài liệu của bạn xuất hiện trong trang kết quả tìm kiếm, nội dung của thẻ tiêu đề có thể xuất hiện trong dòng đầu tiên của kết quả. Tiêu đề cho trang chủ có thể liệt kê tên trang web/doanh nghiệp của bạn và có thể bao gồm các thông tin quan trọng khác như vị trí thực tế của doanh nghiệp hay một vài sản phẩm hay dịch vụ chính của doanh nghiệp.

Mô tả chính xác nội dung của trang

Chọn một tiêu đề tự nhiên và truyền đạt chủ đề của nội dung trang một cách hiệu quả.

Tuyệt đối không:

 • Chọn tiêu đề không liên quan đến nội dung trên trang.
 • Sử dụng tiêu đề mặc định hoặc chung chung như “Không có tiêu đề” hoặc “Trang mới số 1”.

Tạo tiêu đề riêng biệt cho mỗi trang

Mỗi trang trên trang web của bạn nên có một tiêu đề riêng biệt để giúp Google biết trang này khác biệt với những trang khác như thế nào. Nếu trang web của bạn sử dụng các trang dành riêng cho thiết bị di động, hãy nhớ sử dụng các tiêu đề hay trên các phiên bản dành cho thiết bị di động.

Tuyệt đối không:

 • Sử dụng một tiêu đề chung cho tất cả các trang hoặc một nhóm lớn các trang trên trang web của bạn.

Sử dụng các tiêu đề ngắn nhưng mang tính mô tả

Tiêu đề có thể ngắn mà vẫn giàu thông tin. Nếu tiêu đề quá dài hoặc bị coi là ít liên quan, Google có thể chỉ hiển thị một phần tiêu đề hoặc một tiêu đề được tạo tự động trong kết quả tìm kiếm. Google cũng có thể hiển thị các tiêu đề khác nhau tùy thuộc vào truy vấn của người dùng hoặc thiết bị dùng để tìm kiếm.

Tuyệt đối không:

 • Sử dụng các tiêu đề quá dài không hữu ích cho người dùng.
 • Chèn các từ khóa không cần thiết trong thẻ tiêu đề của bạn.

Sử dụng thẻ meta “mô tả” một cách chuẩn xác

Thẻ meta mô tả của trang web cung cấp cho Google và các công cụ tìm kiếm khác phần tóm tắt nội dung của trang. Tiêu đề của trang có thể là một vài từ hoặc một cụm từ, trong khi đó thẻ meta mô tả trang có thể là một hoặc hai câu hay thậm chí một đoạn văn ngắn. Google Search Console cung cấp báo cáo Cải tiến HTML hữu ích nhằm cho bạn biết về bất kỳ thẻ meta mô tả nào quá ngắn, quá dài hoặc trùng lặp quá nhiều lần. Giống như thẻ <title>, thẻ meta mô tả được đặt trong phần tử <head> của tài liệu source code trang web của bạn.

Đoạn mã HTML hiển thị thẻ mô tả <meta></meta>

Những ưu điểm tuyệt vời của thẻ meta mô tả là gì?

Thẻ meta mô tả là quan trọng bởi vì Google có thể sử dụng thẻ dưới dạng đoạn trích cho các trang của bạn. Nởi vì Google có thể chọn sử dụng một phần thích hợp của văn bản hiển thị trên trang của bạn nếu phần đó phù hợp với truy vấn của người dùng. Việc thêm các thẻ meta mô tả vào mỗi trang luôn là một phương pháp tốt trong trường hợp Google không thể tìm thấy một văn bản phù hợp để sử dụng trong đoạn trích.

mô tả

Các phương pháp tối ưu thẻ mô tả hay nhất

Tóm tắt chính xác nội dung trang

Viết một đoạn mô tả mà sẽ vừa cung cấp thông tin vừa gây hứng thú cho người dùng nếu họ nhìn thấy thẻ meta mô tả của bạn dưới dạng đoạn trích trong kết quả tìm kiếm. Mặc dù không có chiều dài tối thiểu hoặc tối đa cho văn bản trong thẻ meta mô tả, bạn nên đảm bảo rằng thẻ đủ dài để được hiển thị đầy đủ trong Tìm kiếm (xin lưu ý rằng người dùng có thể thấy các đoạn trích có kích thước khác nhau tùy thuộc vào cách và nơi họ tìm kiếm) và chứa tất cả thông tin liên quan mà người dùng sẽ cần để xác định xem trang có hữu ích và thích hợp với họ hay không.

Tuyệt đối không:

 • Viết một thẻ meta mô tả không liên quan đến nội dung trên trang.
 • Sử dụng các mô tả chung chung như “Đây là một trang web” hoặc “Trang về thiệp bóng chày”.
 • Chỉ sử dụng từ khóa trong mô tả.
 • Sao chép và dán toàn bộ nội dung của tài liệu vào thẻ meta mô tả.

Sử dụng mô tả riêng biệt cho mỗi trang

Việc sử dụng thẻ meta mô tả khác nhau cho mỗi trang giúp cả người dùng và Google, đặc biệt là trong các tìm kiếm mà người dùng có thể xem nhiều trang trên miền của bạn (ví dụ: các tìm kiếm sử dụng toán tử site:). Nếu trang web của bạn có hàng ngàn hoặc thậm chí hàng triệu trang, việc tạo thẻ meta mô tả theo cách thủ công có lẽ không khả thi. Trong trường hợp này, bạn có thể tự động tạo các thẻ meta mô tả dựa trên nội dung của mỗi trang.

Tuyệt đối không:

 • Sử dụng một thẻ meta mô tả chung cho tất cả các trang hoặc một nhóm lớn các trang trên trang web của bạn.

Sử dụng các thẻ tiêu đề để nhấn mạnh văn bản quan trọng

Do thẻ tiêu đề thường chứa văn bản lớn hơn văn bản thông thường trên trang, đây là một gợi ý trực quan cho người dùng rằng văn bản này rất quan trọng và có thể giúp họ biết được phần nào về loại nội dung bên dưới văn bản tiêu đề. Nhiều kích thước tiêu đề được sử dụng để tạo cấu trúc phân cấp cho nội dung của bạn và điều này giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong tài liệu của bạn.

tieude

Các phương pháp tối ưu thẻ tiêu đề hay nhất

Hãy tưởng tượng bạn đang viết một bản phác thảo

Tương tự như việc viết một bản phác thảo cho một tài liệu lớn, hãy suy nghĩ về những điểm chính và điểm phụ của nội dung trên trang và quyết định vị trí thích hợp để sử dụng các thẻ tiêu đề ( Xác định từ khóa của nội dung là gì ).

Sử dụng ít tiêu đề trên trang

Hãy sử dụng thẻ tiêu đề ở vị trí thích hợp. Quá nhiều thẻ tiêu đề trên một trang có thể gây khó khăn cho người dùng trong việc đọc lướt qua nội dung và xác định nơi một chủ đề kết thúc và một chủ đề khác bắt đầu.

Tuyệt đối không:

 • Đặt văn bản trong các thẻ tiêu đề, điều này sẽ làm cho GG không thể xác định chủ đề chính của bài viết là gì.
 • Sử dụng quá nhiều thẻ tiêu đề trên một trang.
 • Tiêu đề quá dài.
 • Chỉ sử dụng các thẻ tiêu đề để tạo kiểu cho văn bản chứ không phải để tạo cấu trúc.

Thêm đánh dấu dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là mã mà bạn có thể thêm vào các trang trên trang web của mình để mô tả nội dung cho các công cụ tìm kiếm, nhờ đó công cụ có thể hiểu rõ hơn về nội dung của trang. Các công cụ tìm kiếm có thể sử dụng hiểu biết này để hiển thị nội dung của bạn theo cách hữu ích (và bắt mắt!) trong kết quả tìm kiếm. Điều đó sẽ giúp bạn thu hút khách hàng phù hợp cho doanh nghiệp của mình.

Ví dụ : 5 ngôi sao màu vàng, và hình thumnail ( ko phải website nào cũng hiện hình thumnail )

lambanh

Ví Dụ : Hiển thị, giá tiền, thời gian, của sp dịch vụ

khoahocseo

Bạn có thể sử dụng Struct data trong nhiều mục liên quan đến doanh nghiệp của mình:

 • Sản phẩm bạn đang bán
 • Vị trí doanh nghiệp
 • Video về sản phẩm hoặc doanh nghiệp
 • Giờ mở cửa
 • Danh sách sự kiện
 • Công thức
 • Biểu trưng công ty

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dữ liệu có cấu trúc với bất kỳ đánh dấu ký hiệu nào được hỗ trợ để mô tả nội dung của mình.

Các phương pháp hay nhất

Kiểm tra đánh dấu của bạn bằng cách sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc

Sau khi đã đánh dấu nội dung của mình, bạn có thể sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của Google để đảm bảo rằng không có sai sót trong việc triển khai. Bạn có thể nhập URL của nội dung hoặc sao chép HTML thực tế có chứa đánh dấu.

Sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu

Nếu muốn thử dùng đánh dấu có cấu trúc mà không phải thay đổi mã nguồn của trang web, bạn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu. Đây là một công cụ miễn phí được tích hợp trong Search Console và hỗ trợ một tập con các loại nội dung.

Tuyệt đối không:

 • Sử dụng đánh dấu không hợp lệ.
 • Thay đổi mã nguồn của trang web khi bạn không chắc chắn về việc triển khai đánh dấu.
 • Thêm dữ liệu đánh dấu không hiển thị cho người dùng.
 • Tạo đánh giá giả mạo hoặc thêm các đánh dấu không liên quan.

 Xem Tiếp > Bài 4.1 : Onpage SEO : Tổ chức phân cấp trang web của bạn

3 bình luận về “[Bài 3] Giúp Google và người dùng hiểu nội dung của bạn”

Viết một bình luận

Nhận Hướng Dẫn Digital Marketing Mới Nhất

>
Copy link
Powered by Social Snap