Google sử dụng Tốc Độ Trang trong xếp hạng trong tìm kiếm trên thiết bị di động

Cường Dory

Mọi người muốn tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình nhanh hết mức có thể — nghiên cứu đã chỉ ra rằng người dùng thực sự quan tâm đến tốc độ của trang. Mặc dù tốc độ đã được sử dụng trong xếp hạng được một thời gian, nhưng tín hiệu đó chỉ được sử dụng tập trung trong tìm kiếm trên máy tính để bàn. Hôm nay chúng tôi xin công bố rằng kể từ tháng 7 năm 2018, tốc độ trang sẽ là một yếu tố xếp hạng trong tìm kiếm trên thiết bị di động.

Google-Speed
“Cập nhật tốc độ”, là tên chúng tôi sử dụng, sẽ chỉ ảnh hưởng đến các trang cung cấp trải nghiệm chậm nhất cho người dùng và một tỷ lệ nhỏ truy vấn. Cập nhật này áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho tất cả các trang, bất kể công nghệ được sử dụng để xây dựng trang là gì. Cơ chế của truy vấn tìm kiếm vẫn là một tín hiệu quan trọng, vì thế một trang chậm vẫn có thể có xếp hạng cao nếu có nội dung hữu ích và thích hợp.

Các nhà phát triển nên suy nghĩ rộng hơn về ảnh hưởng của hiệu suất đến trải nghiệm của người dùng trên trang của họ và xem xét nhiều chỉ số trải nghiệm người dùng. Mặc dù không có công cụ nào cho biết trực tiếp liệu một trang có bị ảnh hưởng bởi yếu tố xếp hạng này hay không, sau đây là một số tài nguyên mà bạn có thể sử dụng để đánh giá hiệu suất của một trang.

  • Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome, tập dữ liệu công khai về các chỉ số trải nghiệm người dùng chính cho các trang phổ biến trên web, theo trải nghiệm của người dùng Chrome trong điều kiện thực tế
  • Lighthouse, một công cụ tự động và thuộc Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome để kiểm tra chất lượng (hiệu suất, khả năng truy cập, v.v.) của các trang web
  • PageSpeed Insights, một công cụ cho biết hiệu suất của một trang trong báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome và đề xuất các tối ưu hóa hiệu suất

Đăng bởi Zhiheng Wang và Doantam Phan

Viết một bình luận

Nhận Hướng Dẫn Digital Marketing Mới Nhất

>
Copy link
Powered by Social Snap