Khi thu thập dữ liệu một trang, Googlebot sẽ thấy trang của bạn giống như cách người dùng bình thường sẽ thấy. Để hiển thị và lập chỉ mục tối ưu, luôn cho phép Googlebot truy cập vào các tệp JavaScript, CSS và hình ảnh được sử dụng trên trang web của bạn. Nếu tệp robots.txt của trang web không cho phép thu thập dữ liệu những phần tử này, tệp sẽ trực tiếp gây ảnh hưởng xấu đến cách các thuật toán của chúng tôi hiển thị và lập chỉ mục nội dung của bạn. Điều này có thể dẫn đến xếp hạng dưới mức tối ưu.

Lưu ý quan trọng:

  • Đảm bảo rằng Googlebot có thể thu thập dữ liệu các tệp JavaScript, CSS và hình ảnh của bạn bằng cách sử dụng công cụ Tìm nạp như Google. Công cụ sẽ cho phép bạn biết chính xác cách Googlebot nhìn thấy và hiển thị nội dung của bạn và cũng sẽ giúp bạn xác định và khắc phục một số vấn đề lập chỉ mục trên trang web của mình. Sử dụng tìm nạp như GG là cách nhanh nhất giúp website của bạn được GG thu thập dữ liệu trện trình tìm kiếm, hay còn gọi là Index.
  • Sử dụng công cụ Tìm Nạp như Google tại đây ” Tìm Nạp Như Google

timnapnhugoogle

Tạo tiêu đề trang web chính xác và riêng biệt

Thẻ </code> cho cả người dùng và công cụ tìm kiếm biết chủ đề của một trang cụ thể là gì. Thẻ <code><title></code> phải được đặt trong phần tử <code><head></code> của tài liệu HTML. Bạn nên tạo tiêu đề riêng biệt cho mỗi trang trên trang web của mình.</p> <p style="text-align: justify;"><img class="sbap-content" title="Đoạn mã HTML hiển thị thẻ tiêu đề" src="https://lh3.googleusercontent.com/2jAl7mGif9SNutD5lxw22e2zQSwLCX1VFxAo-XYmD_Ll0ZO-WIKKRnP9UqzGVYImuYtM=w300" alt="Đoạn mã HTML hiển thị thẻ tiêu đề" width="auto" height="auto"></p> <a class="mwm-aal-item" name="tao-tieu-e-va-oan-trich-thu-hut-trong-ket-qua-tim-kiem"></a><h3 style="text-align: justify;">Tạo tiêu đề và đoạn trích thu hút trong kết quả tìm kiếm</h3> <p style="text-align: justify;">Nếu tài liệu của bạn xuất hiện trong trang kết quả tìm kiếm, nội dung của thẻ tiêu đề có thể xuất hiện trong dòng đầu tiên của kết quả. Tiêu đề cho trang chủ có thể liệt kê tên trang web/doanh nghiệp của bạn và có thể bao gồm các thông tin quan trọng khác như vị trí thực tế của doanh nghiệp hay một vài sản phẩm hay dịch vụ chính của doanh nghiệp.</p> <a class="mwm-aal-item" name="mo-ta-chinh-xac-noi-dung-cua-trang"></a><h3 style="text-align: justify;"><strong>Mô tả chính xác nội dung của trang</strong></h3> <p style="text-align: justify;">Chọn một tiêu đề tự nhiên và truyền đạt chủ đề của nội dung trang một cách hiệu quả.</p> <p style="text-align: justify;"><span class="red-text"><strong>Tuyệt đối không:</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"><li>Chọn tiêu đề không liên quan đến nội dung trên trang.</li> <li>Sử dụng tiêu đề mặc định hoặc chung chung như “Không có tiêu đề” hoặc “Trang mới số 1”.</li> </ul><a class="mwm-aal-item" name="tao-tieu-e-rieng-biet-cho-moi-trang"></a><h3 style="text-align: justify;"><strong>Tạo tiêu đề riêng biệt cho mỗi trang</strong></h3> <p style="text-align: justify;">Mỗi trang trên trang web của bạn nên có một tiêu đề riêng biệt để giúp Google biết trang này khác biệt với những trang khác như thế nào. Nếu trang web của bạn sử dụng các trang dành riêng cho thiết bị di động, hãy nhớ sử dụng các tiêu đề hay trên các phiên bản dành cho thiết bị di động.</p> <p style="text-align: justify;"><span class="red-text"><strong>Tuyệt đối không:</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"><li>Sử dụng một tiêu đề chung cho tất cả các trang hoặc một nhóm lớn các trang trên trang web của bạn.</li> </ul><a class="mwm-aal-item" name="su-dung-cac-tieu-e-ngan-nhung-mang-tinh-mo-ta"></a><h3 style="text-align: justify;"><strong>Sử dụng các tiêu đề ngắn nhưng mang tính mô tả</strong></h3> <p style="text-align: justify;">Tiêu đề có thể ngắn mà vẫn giàu thông tin. Nếu tiêu đề quá dài hoặc bị coi là ít liên quan, Google có thể chỉ hiển thị một phần tiêu đề hoặc một tiêu đề được tạo tự động trong kết quả tìm kiếm. Google cũng có thể hiển thị các tiêu đề khác nhau tùy thuộc vào truy vấn của người dùng hoặc thiết bị dùng để tìm kiếm.</p> <p style="text-align: justify;"><span class="red-text"><strong>Tuyệt đối không:</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"><li>Sử dụng các tiêu đề quá dài không hữu ích cho người dùng.</li> <li>Chèn các từ khóa không cần thiết trong thẻ tiêu đề của bạn.</li> </ul><a class="mwm-aal-item" name="su-dung-the-meta-8220mo-ta8221-mot-cach-chuan-xac"></a><h3 style="text-align: justify;">Sử dụng thẻ meta “mô tả” một cách chuẩn xác</h3> <p style="text-align: justify;">Thẻ meta mô tả của trang web cung cấp cho Google và các công cụ tìm kiếm khác phần tóm tắt nội dung của trang. Tiêu đề của trang có thể là một vài từ hoặc một cụm từ, trong khi đó thẻ meta mô tả trang có thể là một hoặc hai câu hay thậm chí một đoạn văn ngắn. Google Search Console cung cấp báo cáo Cải tiến HTML hữu ích nhằm cho bạn biết về bất kỳ thẻ meta mô tả nào quá ngắn, quá dài hoặc trùng lặp quá nhiều lần. Giống như thẻ <code><title></code>, thẻ meta mô tả được đặt trong phần tử <code><head></code> của tài liệu source code trang web của bạn.</p> <p><img class="sbap-content" style="vertical-align: middle; max-width: 100%; border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 2px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 4px;" title="Đoạn mã HTML hiển thị thẻ mô tả <meta></meta>" src="https://lh3.googleusercontent.com/65_5X4ctSxWiC_97Qeb9CaZvMyxnoKB_T29T7xtP4LPYowROhKzL9-g31zVlq59JmPHJ=w300" alt="Đoạn mã HTML hiển thị thẻ mô tả <meta></meta>" width="auto" height="auto"></p> <a class="mwm-aal-item" name="nhung-uu-iem-tuyet-voi-cua-the-meta-mo-ta-la-gi"></a><h4 style="text-align: justify;">Những ưu điểm tuyệt vời của thẻ meta mô tả là gì?</h4> <p style="text-align: justify;">Thẻ meta mô tả là quan trọng bởi vì Google có thể sử dụng thẻ dưới dạng đoạn trích cho các trang của bạn. Nởi vì Google có thể chọn sử dụng một phần thích hợp của văn bản hiển thị trên trang của bạn nếu phần đó phù hợp với truy vấn của người dùng. Việc thêm các thẻ meta mô tả vào mỗi trang luôn là một phương pháp tốt trong trường hợp Google không thể tìm thấy một văn bản phù hợp để sử dụng trong đoạn trích.</p> <p><img class="sbap-content" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/m%C3%B4-t%E1%BA%A3.jpg" alt="mô tả" width="914" height="629" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/mô-tả.jpg 914w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/mô-tả-300x206.jpg 300w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/mô-tả-768x529.jpg 768w" sizes="(max-width: 914px) 100vw, 914px"></p> <a class="mwm-aal-item" name="cac-phuong-phap-toi-uu-the-mo-ta-hay-nhat"></a><h4 style="text-align: justify;"><span class="green-text">Các phương pháp tối ưu thẻ mô tả hay nhất</span></h4> <p style="text-align: justify;"><strong>Tóm tắt chính xác nội dung trang</strong></p> <p style="text-align: justify;">Viết một đoạn mô tả mà sẽ vừa cung cấp thông tin vừa gây hứng thú cho người dùng nếu họ nhìn thấy thẻ meta mô tả của bạn dưới dạng đoạn trích trong kết quả tìm kiếm. Mặc dù không có chiều dài tối thiểu hoặc tối đa cho văn bản trong thẻ meta mô tả, bạn nên đảm bảo rằng thẻ đủ dài để được hiển thị đầy đủ trong Tìm kiếm (xin lưu ý rằng người dùng có thể thấy các đoạn trích có kích thước khác nhau tùy thuộc vào cách và nơi họ tìm kiếm) và chứa tất cả thông tin liên quan mà người dùng sẽ cần để xác định xem trang có hữu ích và thích hợp với họ hay không.</p> <p style="text-align: justify;"><span class="red-text"><strong>Tuyệt đối không:</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"><li>Viết một thẻ meta mô tả không liên quan đến nội dung trên trang.</li> <li>Sử dụng các mô tả chung chung như “Đây là một trang web” hoặc “Trang về thiệp bóng chày”.</li> <li>Chỉ sử dụng từ khóa trong mô tả.</li> <li>Sao chép và dán toàn bộ nội dung của tài liệu vào thẻ meta mô tả.</li> </ul><p style="text-align: justify;"><strong>Sử dụng mô tả riêng biệt cho mỗi trang</strong></p> <p style="text-align: justify;">Việc sử dụng thẻ meta mô tả khác nhau cho mỗi trang giúp cả người dùng và Google, đặc biệt là trong các tìm kiếm mà người dùng có thể xem nhiều trang trên miền của bạn (ví dụ: các tìm kiếm sử dụng toán tử <code>site:</code>). Nếu trang web của bạn có hàng ngàn hoặc thậm chí hàng triệu trang, việc tạo thẻ meta mô tả theo cách thủ công có lẽ không khả thi. Trong trường hợp này, bạn có thể tự động tạo các thẻ meta mô tả dựa trên nội dung của mỗi trang.</p> <p style="text-align: justify;"><span class="red-text"><strong>Tuyệt đối không:</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"><li>Sử dụng một thẻ meta mô tả chung cho tất cả các trang hoặc một nhóm lớn các trang trên trang web của bạn.</li> </ul><a class="mwm-aal-item" name="su-dung-cac-the-tieu-e-e-nhan-manh-van-ban-quan-trong"></a><h3 style="text-align: justify;">Sử dụng các thẻ tiêu đề để nhấn mạnh văn bản quan trọng</h3> <p style="text-align: justify;">Do thẻ tiêu đề thường chứa văn bản lớn hơn văn bản thông thường trên trang, đây là một gợi ý trực quan cho người dùng rằng văn bản này rất quan trọng và có thể giúp họ biết được phần nào về loại nội dung bên dưới văn bản tiêu đề. Nhiều kích thước tiêu đề được sử dụng để tạo cấu trúc phân cấp cho nội dung của bạn và điều này giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong tài liệu của bạn.</p> <p><img class="sbap-content" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/tieude.jpg" alt="tieude" width="865" height="888" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/tieude.jpg 865w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/tieude-292x300.jpg 292w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/tieude-768x788.jpg 768w" sizes="(max-width: 865px) 100vw, 865px"></p> <a class="mwm-aal-item" name="cac-phuong-phap-toi-uu-the-tieu-e-hay-nhat"></a><h4 style="text-align: justify;"><span class="green-text">Các phương pháp tối ưu thẻ tiêu đề hay nhất</span></h4> <p style="text-align: justify;"><strong>Hãy tưởng tượng bạn đang viết một bản phác thảo</strong></p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như việc viết một bản phác thảo cho một tài liệu lớn, hãy suy nghĩ về những điểm chính và điểm phụ của nội dung trên trang và quyết định vị trí thích hợp để sử dụng các thẻ tiêu đề ( Xác định từ khóa của nội dung là gì ).</p> <p><strong>Sử dụng ít tiêu đề trên trang</strong></p> <p>Hãy sử dụng thẻ tiêu đề ở vị trí thích hợp. Quá nhiều thẻ tiêu đề trên một trang có thể gây khó khăn cho người dùng trong việc đọc lướt qua nội dung và xác định nơi một chủ đề kết thúc và một chủ đề khác bắt đầu.</p> <p style="text-align: justify;"><span class="red-text"><strong>Tuyệt đối không:</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"><li>Đặt văn bản trong các thẻ tiêu đề, điều này sẽ làm cho GG không thể xác định chủ đề chính của bài viết là gì.</li> <li>Sử dụng quá nhiều thẻ tiêu đề trên một trang.</li> <li>Tiêu đề quá dài.</li> <li>Chỉ sử dụng các thẻ tiêu đề để tạo kiểu cho văn bản chứ không phải để tạo cấu trúc.</li> </ul><a class="mwm-aal-item" name="them-anh-dau-du-lieu-co-cau-truc"></a><h3 style="text-align: justify;">Thêm đánh dấu dữ liệu có cấu trúc</h3> <p style="text-align: justify;">Dữ liệu có cấu trúc là mã mà bạn có thể thêm vào các trang trên trang web của mình để mô tả nội dung cho các công cụ tìm kiếm, nhờ đó công cụ có thể hiểu rõ hơn về nội dung của trang. Các công cụ tìm kiếm có thể sử dụng hiểu biết này để hiển thị nội dung của bạn theo cách hữu ích (và bắt mắt!) trong kết quả tìm kiếm. Điều đó sẽ giúp bạn thu hút khách hàng phù hợp cho doanh nghiệp của mình.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ví dụ : 5 ngôi sao màu vàng, và hình thumnail ( ko phải website nào cũng hiện hình thumnail )</strong></p> <p><img class="sbap-content" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/lambanh.jpg" alt="lambanh" width="1195" height="572" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/lambanh.jpg 1195w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/lambanh-300x144.jpg 300w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/lambanh-768x368.jpg 768w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/lambanh-1024x490.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1195px) 100vw, 1195px"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ví Dụ : Hiển thị, giá tiền, thời gian, của sp dịch vụ</strong></p> <p><img class="sbap-content" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/khoahocseo.jpg" alt="khoahocseo" width="1123" height="781" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/khoahocseo.jpg 1123w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/khoahocseo-300x209.jpg 300w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/khoahocseo-768x534.jpg 768w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/khoahocseo-1024x712.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1123px) 100vw, 1123px"></p> <p style="text-align: justify;">Bạn có thể sử dụng Struct data trong nhiều mục liên quan đến doanh nghiệp của mình:</p> <ul style="text-align: justify;"><li>Sản phẩm bạn đang bán</li> <li>Vị trí doanh nghiệp</li> <li>Video về sản phẩm hoặc doanh nghiệp</li> <li>Giờ mở cửa</li> <li>Danh sách sự kiện</li> <li>Công thức</li> <li>Biểu trưng công ty</li> </ul><p style="text-align: justify;">Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dữ liệu có cấu trúc với bất kỳ đánh dấu ký hiệu nào được hỗ trợ để mô tả nội dung của mình.</p> <a class="mwm-aal-item" name="cac-phuong-phap-hay-nhat"></a><h4 style="text-align: justify;"><span class="green-text">Các phương pháp hay nhất</span></h4> <p style="text-align: justify;"><strong>Kiểm tra đánh dấu của bạn bằng cách sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc</strong></p> <p style="text-align: justify;">Sau khi đã đánh dấu nội dung của mình, bạn có thể sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của Google để đảm bảo rằng không có sai sót trong việc triển khai. Bạn có thể nhập URL của nội dung hoặc sao chép HTML thực tế có chứa đánh dấu.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu</strong></p> <p style="text-align: justify;">Nếu muốn thử dùng đánh dấu có cấu trúc mà không phải thay đổi mã nguồn của trang web, bạn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu. Đây là một công cụ miễn phí được tích hợp trong Search Console và hỗ trợ một tập con các loại nội dung.</p> <p style="text-align: justify;"><span class="red-text"><strong>Tuyệt đối không:</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"><li>Sử dụng đánh dấu không hợp lệ.</li> <li>Thay đổi mã nguồn của trang web khi bạn không chắc chắn về việc triển khai đánh dấu.</li> <li>Thêm dữ liệu đánh dấu không hiển thị cho người dùng.</li> <li>Tạo đánh giá giả mạo hoặc thêm các đánh dấu không liên quan.</li> </ul><p style="text-align: justify;"> <strong>Xem Tiếp > Bài 4.1 : </strong><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/onpage-seo-to-chuc-phan-cap-website.html">Onpage SEO : Tổ chức phân cấp trang web của bạn</a></p> <div class="kk-star-ratings bottom-right rgt" data-id="69"> <div class="kksr-stars kksr-star gray"> <div class="kksr-fuel kksr-star yellow" style="width:0%;"></div> <!-- kksr-fuel --><a href="#1"></a><a href="#2"></a><a href="#3"></a><a href="#4"></a><a href="#5"></a> </div> <!-- kksr-stars --> <div class="kksr-legend"><div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"> <div itemprop="name" class="kksr-title">[Bài 3] Giúp Google và người dùng hiểu nội dung của bạn</div><span itemprop="ratingValue">5</span> <span itemprop="ratingCount">2</span> votes <meta itemprop="bestRating" content="5"><meta itemprop="worstRating" content="1"><div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="http://schema.org/CreativeWork"> <!-- Product properties --> </div></div></div> <!-- kksr-legend --> </div> <!-- kk-star-ratings --> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags td-pb-padding-side"> </div> <div class="td-post-sharing-bottom td-pb-padding-side"><div class="td-post-sharing-classic"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/bai-3-giup-google-va-nguoi-dung-hieu-noi-dung-cua-ban.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></div><div id="td_uid_4_5bf3ef855300c" class="td-post-sharing td-ps-bg td-ps-notext td-post-sharing-style1 "><div class="td-post-sharing-visible"><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcuongdory.com%2Fseri-hoc-seo%2Fbai-3-giup-google-va-nguoi-dung-hieu-noi-dung-cua-ban.html"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div> <div class="td-social-but-text">Facebook</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%5BB%C3%A0i+3%5D+Gi%C3%BAp+Google+v%C3%A0+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%B9ng+hi%E1%BB%83u+n%E1%BB%99i+dung+c%E1%BB%A7a+b%E1%BA%A1n&url=https%3A%2F%2Fcuongdory.com%2Fseri-hoc-seo%2Fbai-3-giup-google-va-nguoi-dung-hieu-noi-dung-cua-ban.html&via=C%C6%B0%E1%BB%9Dng+Dory+%7C+Blog+chia+s%E1%BA%BB+ki%E1%BA%BFn+th%E1%BB%A9c+SEO%2C+SEM%2C+MMO"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div> <div class="td-social-but-text">Twitter</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-googleplus" href="https://plus.google.com/share?url=https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/bai-3-giup-google-va-nguoi-dung-hieu-noi-dung-cua-ban.html"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-googleplus"></i></div> <div class="td-social-but-text">Google+</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/bai-3-giup-google-va-nguoi-dung-hieu-noi-dung-cua-ban.html&media=https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min.png&description=%5BB%C3%A0i+3%5D+Gi%C3%BAp+Google+v%C3%A0+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%B9ng+hi%E1%BB%83u+n%E1%BB%99i+dung+c%E1%BB%A7a+b%E1%BA%A1n"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div> <div class="td-social-but-text">Pinterest</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=[Bài 3] Giúp Google và người dùng hiểu nội dung của bạn %0A%0A https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/bai-3-giup-google-va-nguoi-dung-hieu-noi-dung-cua-ban.html"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-whatsapp"></i></div> <div class="td-social-but-text">WhatsApp</div> </a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="td_uid_4_5bf3ef855300c"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/bai-2-dua-website-cua-ban-len-trinh-tim-kiem-cua-google.html">[Bài 2] Đưa website của bạn lên trình tìm kiếm của Google</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/onpage-seo-to-chuc-phan-cap-website.html">[Bài 4.1] Onpage SEO : Tổ chức phân cấp trang web của bạn</a></div></div></div> <span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="cuongdory"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-05-17T16:09:20+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-06-27T00:48:43+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/bai-3-giup-google-va-nguoi-dung-hieu-noi-dung-cua-ban.html"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/logo-cuongdory.png"></span><meta itemprop="name" content="Cường Dory | Blog chia sẻ kiến thức SEO, SEM, MMO"></span><meta itemprop="headline " content="[Bài 3] Giúp Google và người dùng hiểu nội dung của bạn"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min.png"><meta itemprop="width" content="640"><meta itemprop="height" content="363"></span> </footer> <script>var block_td_uid_5_5bf3ef85583ff = new tdBlock(); block_td_uid_5_5bf3ef85583ff.id = "td_uid_5_5bf3ef85583ff"; block_td_uid_5_5bf3ef85583ff.atts = '{"limit":3,"ajax_pagination":"next_prev","live_filter":"cur_post_same_categories","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","class":"td_uid_5_5bf3ef85583ff_rand","td_column_number":3,"live_filter_cur_post_id":69,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":"","header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","td_ajax_preloading":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","el_class":"","color_preset":"","border_top":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_5_5bf3ef85583ff_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_5_5bf3ef85583ff_rand_style"}'; block_td_uid_5_5bf3ef85583ff.td_column_number = "3"; block_td_uid_5_5bf3ef85583ff.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_5_5bf3ef85583ff.post_count = "3"; block_td_uid_5_5bf3ef85583ff.found_posts = "7"; block_td_uid_5_5bf3ef85583ff.header_color = ""; block_td_uid_5_5bf3ef85583ff.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_5_5bf3ef85583ff.max_num_pages = "3"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_5_5bf3ef85583ff); </script><div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_5_5bf3ef85583ff_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_5_5bf3ef85583ff" ><h4 class="td-related-title"><a id="td_uid_6_5bf3ef855b2b7" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_5_5bf3ef85583ff" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_7_5bf3ef855b2dd" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_5_5bf3ef85583ff" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_5_5bf3ef85583ff class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/bai-5-offpage-quang-ba-trang-website-cua-ban-tren-internet-build-link.html" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="[Bài 5] Offpage : Quảng bá trang website của bạn trên Internet (Build Link )"><img width="238" height="178" class="entry-thumb" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-238x178.png" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-238x178.png 238w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-80x60.png 80w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-100x75.png 100w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-180x135.png 180w" sizes="(max-width: 238px) 100vw, 238px" alt="google-seo" title="[Bài 5] Offpage : Quảng bá trang website của bạn trên Internet (Build Link )"/></a></div> <a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo" class="td-post-category">Seri Học SEO</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/bai-5-offpage-quang-ba-trang-website-cua-ban-tren-internet-build-link.html" rel="bookmark" title="[Bài 5] Offpage : Quảng bá trang website của bạn trên Internet (Build Link )">[Bài 5] Offpage : Quảng bá trang website của bạn trên Internet (Build Link )</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/onpage-toi-uu-hoa-hinh-anh-tuong-thich-voi-thiet-bi-di-dong.html" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="[Bài 4.3] Onpage: Tối ưu hóa hình ảnh, tương thích với thiết bị di động"><img width="238" height="178" class="entry-thumb" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-238x178.png" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-238x178.png 238w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-80x60.png 80w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-100x75.png 100w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-180x135.png 180w" sizes="(max-width: 238px) 100vw, 238px" alt="google-seo" title="[Bài 4.3] Onpage: Tối ưu hóa hình ảnh, tương thích với thiết bị di động"/></a></div> <a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo" class="td-post-category">Seri Học SEO</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/onpage-toi-uu-hoa-hinh-anh-tuong-thich-voi-thiet-bi-di-dong.html" rel="bookmark" title="[Bài 4.3] Onpage: Tối ưu hóa hình ảnh, tương thích với thiết bị di động">[Bài 4.3] Onpage: Tối ưu hóa hình ảnh, tương thích với thiết bị di động</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/onpage-toi-uu-hoa-noi-dung-website.html" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="[Bài 4.2] Onpage: Tối ưu hóa nội dung Content cho website"><img width="238" height="178" class="entry-thumb" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-238x178.png" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-238x178.png 238w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-80x60.png 80w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-100x75.png 100w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-180x135.png 180w" sizes="(max-width: 238px) 100vw, 238px" alt="google-seo" title="[Bài 4.2] Onpage: Tối ưu hóa nội dung Content cho website"/></a></div> <a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo" class="td-post-category">Seri Học SEO</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/onpage-toi-uu-hoa-noi-dung-website.html" rel="bookmark" title="[Bài 4.2] Onpage: Tối ưu hóa nội dung Content cho website">[Bài 4.2] Onpage: Tối ưu hóa nội dung Content cho website</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_5_5bf3ef85583ff" data-td_block_id="td_uid_5_5bf3ef85583ff"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_5_5bf3ef85583ff" data-td_block_id="td_uid_5_5bf3ef85583ff"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/seri-hoc-seo/bai-3-giup-google-va-nguoi-dung-hieu-noi-dung-cua-ban.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://cuongdory.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='69' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p> </form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar td_uid_8_5bf3ef85612a8_rand td_block_template_1"><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="https://btnrocket.com/event-vietnam-seo-summit" target="_blank"><img src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/06/300x600.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_9 td_block_widget td_uid_9_5bf3ef8561ef3_rand td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_9_5bf3ef8561ef3" ><script>var block_td_uid_9_5bf3ef8561ef3 = new tdBlock(); block_td_uid_9_5bf3ef8561ef3.id = "td_uid_9_5bf3ef8561ef3"; block_td_uid_9_5bf3ef8561ef3.atts = '{"custom_title":"B\u00c0I VI\u1ebeT M\u1edaI","custom_url":"","block_template_id":"","header_color":"#","header_text_color":"#","border_top":"","color_preset":"","m8_tl":"","limit":"4","offset":"","el_class":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"random_posts","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","class":"td_block_widget td_uid_9_5bf3ef8561ef3_rand","separator":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m8f_title_font_header":"","m8f_title_font_title":"Article title","m8f_title_font_settings":"","m8f_title_font_family":"","m8f_title_font_size":"","m8f_title_font_line_height":"","m8f_title_font_style":"","m8f_title_font_weight":"","m8f_title_font_transform":"","m8f_title_font_spacing":"","m8f_title_":"","m8f_cat_font_title":"Article category tag","m8f_cat_font_settings":"","m8f_cat_font_family":"","m8f_cat_font_size":"","m8f_cat_font_line_height":"","m8f_cat_font_style":"","m8f_cat_font_weight":"","m8f_cat_font_transform":"","m8f_cat_font_spacing":"","m8f_cat_":"","m8f_meta_font_title":"Article meta info","m8f_meta_font_settings":"","m8f_meta_font_family":"","m8f_meta_font_size":"","m8f_meta_font_line_height":"","m8f_meta_font_style":"","m8f_meta_font_weight":"","m8f_meta_font_transform":"","m8f_meta_font_spacing":"","m8f_meta_":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"tdc_css_class":"td_uid_9_5bf3ef8561ef3_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_9_5bf3ef8561ef3_rand_style"}'; block_td_uid_9_5bf3ef8561ef3.td_column_number = "1"; block_td_uid_9_5bf3ef8561ef3.block_type = "td_block_9"; block_td_uid_9_5bf3ef8561ef3.post_count = "4"; block_td_uid_9_5bf3ef8561ef3.found_posts = "22"; block_td_uid_9_5bf3ef8561ef3.header_color = "#"; block_td_uid_9_5bf3ef8561ef3.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_9_5bf3ef8561ef3.max_num_pages = "6"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_9_5bf3ef8561ef3); </script><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">BÀI VIẾT MỚI</span></h4><div id=td_uid_9_5bf3ef8561ef3 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/seri-hoc-lam-seo-tu-a-z-cho-nguoi-moi-bat-dau.html" rel="bookmark" title="[Seri] Hướng dẫn làm SEO theo cách của Google cho người Mới">[Seri] Hướng dẫn làm SEO theo cách của Google cho người Mới</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-author-name"><a href="https://cuongdory.com/author/cuongdory">cuongdory</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-05-04T06:11:21+00:00" >4 Tháng Năm, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/seo-onpage/google-su-dung-toc-do-trang-trong-xep-hang-tren-thiet-bi-di-dong.html" rel="bookmark" title="Google sử dụng Tốc Độ Trang trong xếp hạng trong tìm kiếm trên thiết bị di động">Google sử dụng Tốc Độ Trang trong xếp hạng trong tìm kiếm trên thiết...</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-author-name"><a href="https://cuongdory.com/author/cuongdory">cuongdory</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-06-28T14:47:53+00:00" >28 Tháng Sáu, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/sem/convert-uid-fb-sang-so-dt.html" rel="bookmark" title="Convert UID FB sang số ĐT">Convert UID FB sang số ĐT</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-author-name"><a href="https://cuongdory.com/author/cuongdory">cuongdory</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-05-09T08:03:58+00:00" >9 Tháng Năm, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/onpage-toi-uu-hoa-noi-dung-website.html" rel="bookmark" title="[Bài 4.2] Onpage: Tối ưu hóa nội dung Content cho website">[Bài 4.2] Onpage: Tối ưu hóa nội dung Content cho website</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-author-name"><a href="https://cuongdory.com/author/cuongdory">cuongdory</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-05-17T17:06:13+00:00" >17 Tháng Năm, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_6 td_block_widget td_uid_10_5bf3ef8569705_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_10_5bf3ef8569705" ><script>var block_td_uid_10_5bf3ef8569705 = new tdBlock(); block_td_uid_10_5bf3ef8569705.id = "td_uid_10_5bf3ef8569705"; block_td_uid_10_5bf3ef8569705.atts = '{"custom_title":"TIN T\u1ee8C GOOGLE","custom_url":"","block_template_id":"","header_color":"#","header_text_color":"#","border_top":"","color_preset":"","m5_tl":"","m5_el":"","limit":"1","offset":"","el_class":"","post_ids":"","category_id":"8","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"random_posts","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","ajax_pagination":"next_prev","ajax_pagination_infinite_stop":"","class":"td_block_widget td_uid_10_5bf3ef8569705_rand","separator":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m5f_title_font_header":"","m5f_title_font_title":"Article title","m5f_title_font_settings":"","m5f_title_font_family":"","m5f_title_font_size":"","m5f_title_font_line_height":"","m5f_title_font_style":"","m5f_title_font_weight":"","m5f_title_font_transform":"","m5f_title_font_spacing":"","m5f_title_":"","m5f_cat_font_title":"Article category tag","m5f_cat_font_settings":"","m5f_cat_font_family":"","m5f_cat_font_size":"","m5f_cat_font_line_height":"","m5f_cat_font_style":"","m5f_cat_font_weight":"","m5f_cat_font_transform":"","m5f_cat_font_spacing":"","m5f_cat_":"","m5f_meta_font_title":"Article meta info","m5f_meta_font_settings":"","m5f_meta_font_family":"","m5f_meta_font_size":"","m5f_meta_font_line_height":"","m5f_meta_font_style":"","m5f_meta_font_weight":"","m5f_meta_font_transform":"","m5f_meta_font_spacing":"","m5f_meta_":"","m5f_ex_font_title":"Article excerpt","m5f_ex_font_settings":"","m5f_ex_font_family":"","m5f_ex_font_size":"","m5f_ex_font_line_height":"","m5f_ex_font_style":"","m5f_ex_font_weight":"","m5f_ex_font_transform":"","m5f_ex_font_spacing":"","m5f_ex_":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"tdc_css_class":"td_uid_10_5bf3ef8569705_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_10_5bf3ef8569705_rand_style"}'; block_td_uid_10_5bf3ef8569705.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_5bf3ef8569705.block_type = "td_block_6"; block_td_uid_10_5bf3ef8569705.post_count = "1"; block_td_uid_10_5bf3ef8569705.found_posts = "7"; block_td_uid_10_5bf3ef8569705.header_color = "#"; block_td_uid_10_5bf3ef8569705.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_5bf3ef8569705.max_num_pages = "7"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_5bf3ef8569705); </script><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">TIN TỨC GOOGLE</span></h4><div id=td_uid_10_5bf3ef8569705 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_5 td_module_wrap td-animation-stack"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/tin-tuc-seo/dia-chi-ip-trong-seo.html" rel="bookmark" title="Google khẳng định : Địa chỉ IP trong Share Hosting không phải là vấn đề lớn đối với SEO">Google khẳng định : Địa chỉ IP trong Share Hosting không...</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-author-name"><a href="https://cuongdory.com/author/cuongdory">cuongdory</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-05-19T13:16:15+00:00" >19 Tháng Năm, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://cuongdory.com/tin-tuc-seo/dia-chi-ip-trong-seo.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cuongdory.com/tin-tuc-seo/dia-chi-ip-trong-seo.html" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Google khẳng định : Địa chỉ IP trong Share Hosting không phải là vấn đề lớn đối với SEO"><img width="300" height="194" class="entry-thumb" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/seo-758264_640-min-300x194.jpg" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/seo-758264_640-min-300x194.jpg 300w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/seo-758264_640-min-341x220.jpg 341w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" alt="seo-ip" title="Google khẳng định : Địa chỉ IP trong Share Hosting không phải là vấn đề lớn đối với SEO"/></a></div> <a href="https://cuongdory.com/tin-tuc-seo" class="td-post-category">Tin Tức SEO</a> </div> <div class="td-excerpt"> Lang thang trên các diễn đàn SEO của thế giới, vô tình phát hiện bài viết về chủ đề IP trong SEO của John... </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_10_5bf3ef8569705" data-td_block_id="td_uid_10_5bf3ef8569705"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_10_5bf3ef8569705" data-td_block_id="td_uid_10_5bf3ef8569705"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> </div> <!-- /.td-container --> </div> </article> <!-- /.post --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-container td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td-footer-info td-pb-padding-side"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://cuongdory.com/"><img class="td-retina-data" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/logo-cuongdory.png" data-retina="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/logo-cuongdory.png" alt="Newsmag Tech" title="Newsmag Tech - Premium News/Magazine Wordpress Theme" width="112" /></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:cuongdory@gmail.com">cuongdory@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style2"></div></div> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_12_5bf3ef8572c01_rand td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_5bf3ef8572c01" ><script>var block_td_uid_12_5bf3ef8572c01 = new tdBlock(); block_td_uid_12_5bf3ef8572c01.id = "td_uid_12_5bf3ef8572c01"; block_td_uid_12_5bf3ef8572c01.atts = '{"custom_title":"NHI\u1ec0U B\u00c0I H\u01a0N N\u1eeeA","border_top":"no_border_top","limit":3,"separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","color_preset":"","m6_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"","offset":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m6f_title_font_header":"","m6f_title_font_title":"Article title","m6f_title_font_settings":"","m6f_title_font_family":"","m6f_title_font_size":"","m6f_title_font_line_height":"","m6f_title_font_style":"","m6f_title_font_weight":"","m6f_title_font_transform":"","m6f_title_font_spacing":"","m6f_title_":"","m6f_cat_font_title":"Article category tag","m6f_cat_font_settings":"","m6f_cat_font_family":"","m6f_cat_font_size":"","m6f_cat_font_line_height":"","m6f_cat_font_style":"","m6f_cat_font_weight":"","m6f_cat_font_transform":"","m6f_cat_font_spacing":"","m6f_cat_":"","m6f_meta_font_title":"Article meta info","m6f_meta_font_settings":"","m6f_meta_font_family":"","m6f_meta_font_size":"","m6f_meta_font_line_height":"","m6f_meta_font_style":"","m6f_meta_font_weight":"","m6f_meta_font_transform":"","m6f_meta_font_spacing":"","m6f_meta_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","class":"td_uid_12_5bf3ef8572c01_rand","tdc_css_class":"td_uid_12_5bf3ef8572c01_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_12_5bf3ef8572c01_rand_style"}'; block_td_uid_12_5bf3ef8572c01.td_column_number = "1"; block_td_uid_12_5bf3ef8572c01.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_12_5bf3ef8572c01.post_count = "3"; block_td_uid_12_5bf3ef8572c01.found_posts = "22"; block_td_uid_12_5bf3ef8572c01.header_color = ""; block_td_uid_12_5bf3ef8572c01.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_12_5bf3ef8572c01.max_num_pages = "8"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_12_5bf3ef8572c01); </script><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">NHIỀU BÀI HƠN NỮA</span></h4><div id=td_uid_12_5bf3ef8572c01 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cuongdory.com/sem/lap-ke-hoach-digital-marketing.html" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Quy trình lập kế hoạch Digital Marketing trong thực tế Doanh Nghiệp"><img width="100" height="75" class="entry-thumb" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/11/cong-ty-dao-tao-digital-marketing-100x75.jpg" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/11/cong-ty-dao-tao-digital-marketing-100x75.jpg 100w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/11/cong-ty-dao-tao-digital-marketing-80x60.jpg 80w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/11/cong-ty-dao-tao-digital-marketing-180x135.jpg 180w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/11/cong-ty-dao-tao-digital-marketing-238x178.jpg 238w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="cong-ty-dao-tao-digital-marketing" title="Quy trình lập kế hoạch Digital Marketing trong thực tế Doanh Nghiệp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/sem/lap-ke-hoach-digital-marketing.html" rel="bookmark" title="Quy trình lập kế hoạch Digital Marketing trong thực tế Doanh Nghiệp">Quy trình lập kế hoạch Digital Marketing trong thực tế Doanh...</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-01T20:06:15+00:00" >1 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cuongdory.com/cuoc-song/bi-quyet-ngu-it-khong-met.html" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Bí quyết ngủ ít nhưng không cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau"><img width="100" height="75" class="entry-thumb" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/07/NGU-IT-KHONG-MET-100x75.jpg" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/07/NGU-IT-KHONG-MET-100x75.jpg 100w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/07/NGU-IT-KHONG-MET-80x60.jpg 80w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/07/NGU-IT-KHONG-MET-180x135.jpg 180w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/07/NGU-IT-KHONG-MET-238x178.jpg 238w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bí quyết ngủ ít nhưng không cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/cuoc-song/bi-quyet-ngu-it-khong-met.html" rel="bookmark" title="Bí quyết ngủ ít nhưng không cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau">Bí quyết ngủ ít nhưng không cảm thấy mệt mỏi vào...</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-05T22:23:19+00:00" >5 Tháng Bảy, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cuongdory.com/tin-tuc-seo/su-kien-google-dance-singapore.html" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Team Google Search tổ chức sự kiện Google Dance cho SEOER ở Singapore"><img width="100" height="75" class="entry-thumb" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/06/Google-Dance-Singapore-2018-Logo-100x75.png" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/06/Google-Dance-Singapore-2018-Logo-100x75.png 100w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/06/Google-Dance-Singapore-2018-Logo-300x225.png 300w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/06/Google-Dance-Singapore-2018-Logo-560x420.png 560w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/06/Google-Dance-Singapore-2018-Logo-80x60.png 80w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/06/Google-Dance-Singapore-2018-Logo-180x135.png 180w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/06/Google-Dance-Singapore-2018-Logo-238x178.png 238w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/06/Google-Dance-Singapore-2018-Logo.png 640w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="Google Dance Singapore 2018 Logo" title="Team Google Search tổ chức sự kiện Google Dance cho SEOER ở Singapore"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/tin-tuc-seo/su-kien-google-dance-singapore.html" rel="bookmark" title="Team Google Search tổ chức sự kiện Google Dance cho SEOER ở Singapore">Team Google Search tổ chức sự kiện Google Dance cho SEOER...</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-06-28T17:09:47+00:00" >28 Tháng Sáu, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_13_5bf3ef857c8d9_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_13_5bf3ef857c8d9" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MỤC XEM NHIỀU</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo">Seri Học SEO<span class="td-cat-no">8</span></a></li><li><a href="https://cuongdory.com/tin-tuc-seo">Tin Tức SEO<span class="td-cat-no">7</span></a></li><li><a href="https://cuongdory.com/sem">SEM<span class="td-cat-no">4</span></a></li><li><a href="https://cuongdory.com/seo-onpage">SEO Onpage<span class="td-cat-no">3</span></a></li><li><a href="https://cuongdory.com/cuoc-song">Cuộc Sống<span class="td-cat-no">2</span></a></li><li><a href="https://cuongdory.com/kiem-tien-online">Kiếm Tiền Online<span class="td-cat-no">2</span></a></li><li><a href="https://cuongdory.com/dich-vu">Dịch Vụ<span class="td-cat-no">1</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container td-container-border "> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span8 td-sub-footer-menu"> <div class="td-pb-padding-side"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-161" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-161"><a href="#">About us</a></li> <li id="menu-item-162" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-162"><a href="#">Advertise</a></li> <li id="menu-item-163" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-163"><a href="#">Send us a tip!</a></li> <li id="menu-item-164" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-164"><a href="#">Write a review</a></li> <li id="menu-item-165" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-165"><a href="#">Contact us</a></li> </ul></div> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-sub-footer-copy"> <div class="td-pb-padding-side"> © </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-container--> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/onpage-seo-to-chuc-phan-cap-website.html" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="[Bài 4.1] Onpage SEO : Tổ chức phân cấp trang web của bạn"><img width="100" height="75" class="entry-thumb" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-100x75.png" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-100x75.png 100w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-80x60.png 80w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-180x135.png 180w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-238x178.png 238w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="google-seo" title="[Bài 4.1] Onpage SEO : Tổ chức phân cấp trang web của bạn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/onpage-seo-to-chuc-phan-cap-website.html" rel="bookmark" title="[Bài 4.1] Onpage SEO : Tổ chức phân cấp trang web của bạn">[Bài 4.1] Onpage SEO : Tổ chức phân cấp trang web...</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-05-17T16:44:19+00:00" >17 Tháng Năm, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/seri-hoc-lam-seo-tu-a-z-cho-nguoi-moi-bat-dau.html" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="[Seri] Hướng dẫn làm SEO theo cách của Google cho người Mới"><img width="100" height="75" class="entry-thumb" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/seo-3007488_640-min-100x75.jpg" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/seo-3007488_640-min-100x75.jpg 100w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/seo-3007488_640-min-80x60.jpg 80w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/seo-3007488_640-min-180x135.jpg 180w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/seo-3007488_640-min-238x178.jpg 238w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="seo-3" title="[Seri] Hướng dẫn làm SEO theo cách của Google cho người Mới"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/seri-hoc-lam-seo-tu-a-z-cho-nguoi-moi-bat-dau.html" rel="bookmark" title="[Seri] Hướng dẫn làm SEO theo cách của Google cho người Mới">[Seri] Hướng dẫn làm SEO theo cách của Google cho người...</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-05-04T06:11:21+00:00" >4 Tháng Năm, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/onpage-toi-uu-hoa-noi-dung-website.html" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="[Bài 4.2] Onpage: Tối ưu hóa nội dung Content cho website"><img width="100" height="75" class="entry-thumb" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-100x75.png" srcset="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-100x75.png 100w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-80x60.png 80w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-180x135.png 180w, https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min-238x178.png 238w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="google-seo" title="[Bài 4.2] Onpage: Tối ưu hóa nội dung Content cho website"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cuongdory.com/seri-hoc-seo/onpage-toi-uu-hoa-noi-dung-website.html" rel="bookmark" title="[Bài 4.2] Onpage: Tối ưu hóa nội dung Content cho website">[Bài 4.2] Onpage: Tối ưu hóa nội dung Content cho website</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-05-17T17:06:13+00:00" >17 Tháng Năm, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newsmag by tagDiv.com 2017 Version: 4.4 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5bf3ef858a07e --> <script type='text/javascript' src='https://cuongdory.com/wp-content/themes/Newsmag/js/tagdiv_theme.min.js?ver=4.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://cuongdory.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.8'></script> <script type='text/javascript' src='https://cuongdory.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.8'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function() { var td_homepage_full_bg_image_wrapper1 = jQuery('<div class="td-full-screen-header-image-wrap"></div>'); var td_homepage_full_bg_image_wrapper2 = jQuery('<div id="td-full-screen-header-image" class="td-image-gradient"></div>'); var td_homepage_full_bg_image = jQuery('<img class="td-backstretch" src="https://cuongdory.com/wp-content/uploads/2018/05/google-920532_640-min.png"/>'); td_homepage_full_bg_image_wrapper1.append(td_homepage_full_bg_image_wrapper2); td_homepage_full_bg_image_wrapper2.append(td_homepage_full_bg_image); // add to body jQuery('#td-outer-wrap').prepend(td_homepage_full_bg_image_wrapper1); // run the backstracher var td_backstr_item = new tdBackstr.item(); td_backstr_item.wrapper_image_jquery_obj = td_homepage_full_bg_image_wrapper1; td_backstr_item.image_jquery_obj = td_homepage_full_bg_image; tdBackstr.add_item(td_backstr_item); })(); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://cuongdory.com/wp-content/themes/Newsmag/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://cuongdory.com/wp-content/themes/Newsmag'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> <div id="tdw-css-writer" style="display: none" class="tdw-drag-dialog tdc-window-sidebar"> <header> <a title="Editor" class="tdw-tab tdc-tab-active" href="#" data-tab-content="tdw-tab-editor">Edit with Live CSS</a> <div class="tdw-less-info" title="This will be red when errors are detected in your CSS and LESS"></div> </header> <div class="tdw-content"> <div class="tdw-tabs-content tdw-tab-editor tdc-tab-content-active"> <script> (function(jQuery, undefined) { jQuery(window).ready(function() { if ( 'undefined' !== typeof tdcAdminIFrameUI ) { var $liveIframe = tdcAdminIFrameUI.getLiveIframe(); if ( $liveIframe.length ) { $liveIframe.load(function() { $liveIframe.contents().find( 'body').append( '<textarea class="tdw-css-writer-editor" style="display: none"></textarea>' ); }); } } }); })(jQuery); </script> <textarea class="tdw-css-writer-editor td_live_css_uid_1_5bf3ef858a4b4"></textarea> <div id="td_live_css_uid_1_5bf3ef858a4b4" class="td-code-editor"></div> <script> jQuery(window).load(function (){ if ( 'undefined' !== typeof tdLiveCssInject ) { tdLiveCssInject.init(); var editor_textarea = jQuery('.td_live_css_uid_1_5bf3ef858a4b4'); var languageTools = ace.require("ace/ext/language_tools"); var tdcCompleter = { getCompletions: function (editor, session, pos, prefix, callback) { if (prefix.length === 0) { callback(null, []); return } if ('undefined' !== typeof tdcAdminIFrameUI) { var data = { error: undefined, getShortcode: '' }; tdcIFrameData.getShortcodeFromData(data); if (!_.isUndefined(data.error)) { tdcDebug.log(data.error); } if (!_.isUndefined(data.getShortcode)) { var regex = /el_class=\"([A-Za-z0-9_-]*\s*)+\"/g, results = data.getShortcode.match(regex); var elClasses = {}; for (var i = 0; i < results.length; i++) { var currentClasses = results[i] .replace('el_class="', '') .replace('"', '') .split(' '); for (var j = 0; j < currentClasses.length; j++) { if (_.isUndefined(elClasses[currentClasses[j]])) { elClasses[currentClasses[j]] = ''; } } } var arrElClasses = []; for (var prop in elClasses) { arrElClasses.push(prop); } callback(null, arrElClasses.map(function (item) { return { name: item, value: item, meta: 'in_page' } })); } } } }; languageTools.addCompleter(tdcCompleter); window.editor = ace.edit("td_live_css_uid_1_5bf3ef858a4b4"); // 'change' handler is written as function because it's called by tdc_on_add_css_live_components (of wp_footer hook) // We did it to reattach the existing compiled css to the new content received from server. window.editorChangeHandler = function () { //tdwState.lessWasEdited = true; window.onbeforeunload = function () { if (tdwState.lessWasEdited) { return "You have attempted to leave this page. Are you sure?"; } return false; }; var editorValue = editor.getSession().getValue(); editor_textarea.val(editorValue); if ('undefined' !== typeof tdcAdminIFrameUI) { tdcAdminIFrameUI.getLiveIframe().contents().find('.tdw-css-writer-editor:first').val(editorValue); // Mark the content as modified // This is important for showing info when composer closes tdcMain.setContentModified(); } tdLiveCssInject.less(); }; editor.getSession().setValue(editor_textarea.val()); editor.getSession().on('change', editorChangeHandler); editor.setTheme("ace/theme/textmate"); editor.setShowPrintMargin(false); editor.getSession().setMode("ace/mode/less"); editor.setOptions({ enableBasicAutocompletion: true, enableSnippets: true, enableLiveAutocompletion: false }); } }); </script> </div> </div> <footer> <a href="#" class="tdw-save-css">Save</a> <div class="tdw-more-info-text">Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.</div> <div class="tdw-resize"></div> </footer> </div> </body> </html>